Dienos eilutė (2024-06-19):

“Jėzus vėl prabilo: "Aš-pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą".”

Apie mus:

Mintis Amsterdame rengti mišias lietuvių kalba kilo Pauliui Davydavičiui 2013 m. pradžioje. Pirmosios mišios surengtos 2013 m. vasario 17 dieną. Idėjos autorius teigė, jog po pirmųjų mišių buvo daug entuziastingai nusiteikusių žmonių, dėl to po mėnesio mišios buvo rengiamos ir antrą kartą, o po to dar kartą per Velykas. Tuo metu nebuvo konkrečiai nustatyto tvarkaraščio, trūko savanorių, tačiau P. Davydavičius tikėjosi, jog Urbanuskerk bažnyčia taps pastovia lietuviškų mišių vieta, kurioje tikintieji galėtų susirinkti kas mėnesį ar kas du. Taip pat tikėtasi, kad atsiras savanorių, norinčių giedoti, skaityti skaitinius ar prisidėti prie parengiamųjų darbų. Nuo pat pradžių tuo užsiimė pats Paulius, kuris per mišias dar groja gitara. Tuo metu jam talkino arfininkė Joana Daunytė ir keletas kitų savanorių. Po maždaug pusmečio Nyderlandų lietuviams buvo paskirtas ir kapelionas. Juo tapo Vilniaus kunigų seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas, kuris aktyviai įsitraukė į bendruomenės veiklą ir pradėjo prie bendruomenės augimo. Šiuo metu Nyderlandų lietuvių katalikų bendruomenė gyvuoja jau daugiau kaip aštuonerius metus. Ne kartą keitėsi ir bendruomenės kapelionas. Yra susibūręs choras ir nedidelė organizacinė komanda. Mišios vyksta reguliariai maždaug kas mėnesį ar du vidutiniškai 5-8 kartus per metus.

dalintis ↗

bažnyčia

Sint-Urbanuskerk bažnyčia, 2019

Apie mus rašo:

Nyderlandų lietuvių sielovadai paskirtas naujas kunigas
(2018-11-22 , Šaltinis: Lietuvos Vyskupų Konferencija, Katalikų interneto tarnyba, http://lvk.lcn.lt/)

Lietuviškos Šv. Mišios Olandijos lietuviams
(2016-01-09 , Šaltinis: http://anykstenai.lt/) Mūsų kraštiečiai užsienyje (2015-04-10 , Šaltinis: http://silelis.res.lt/)

Atviras anykštėno laiškas iš Olandijos kraštiečiams
(2014-06-30 , Šaltinis: http://silelis.res.lt/)

Vėlykų dieną Amsterdams vyko Šv. Mišios Lietuvių kalba
(2014-04-22 , Šaltinis: Lietuvos Respublikos Ambasada Nyderlandų Karalystėje, http://nl.mfa.lt/)

Emigrantai šaukiasi lietuvių kunigų
(2013-11-04 , Šaltinis: http://lzinios.lt/)

dalintis ↗