• Dienos eilutė (2019-03-20): "(<a href="http://www.charity.lt/biblija/?s=1 Tim 1,5">1 Tim 1,5</a>) Įsakymo tikslas yra meilė iš tyros širdies, geros sąžinės ir nuoširdaus tikėjimo. "
  • Dienos eilutė (2019-03-20): "(<a href="http://www.charity.lt/biblija/?s=1 Tim 1,5">1 Tim 1,5</a>) Įsakymo tikslas yra meilė iš tyros širdies, geros sąžinės ir nuoširdaus tikėjimo. "

Giesmių įrašai

2014 m. lapkričio 2 diena

1. Aš laukiu Tavęs
2. Viešpatie, kurs atėjai atleisti
3. Garbė Dievui aukštybėse
Psalmė "Kaip ištroškusi elnė"
5. Aleliuja (Šreko)
6. Jėzaus Kraujas
7. Šventas (Kryžių kalno)
8. Dievo Avinėli (Rokoko)
9. Viešpatie, paliesk
10. Apglėbk, Viešpatie, mane
2015 m. lapkričio 1 dienos giesmių įrašų galite pasiklausyti čia.