• Dienos eilutė (2018-12-16): "(<a href="http://www.charity.lt/biblija/?s=Ps 46,1">Ps 46,1</a>) Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje. "
  • Dienos eilutė (2018-12-16): "(<a href="http://www.charity.lt/biblija/?s=Ps 46,1">Ps 46,1</a>) Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje. "

Giesmių įrašai

2015 m. lapkričio 1 diena

1. O ateik
2. Viešpatie, pasigailėk
3. Garbė Dievui aukštybėse
4. Aleliuja (Šreko)
5. Per Jo Kraują
6. Šventas (Angelės)
7. Dievo Avinėli (Rokoko)
8. Prie Tavęs, o Viešpatie, glaudžiuos
9. Apglėbk, Viešpatie, mane
2014 m. lapkričio 2 dienos giesmių įrašų galite pasiklausyti čia.